Անկյան փոխարկչի պտտվող տրանսֆորմատորներ ԳԱՄՄԱ 02

pradukcia_gamma_2

<<Գորիս Գամմա>> բաժնետիրական ընկերությունը առաջարկում է  Գամմա – 02 տեսակի անկյունային փոխակերպիչների միասնականացված  շարք, որոնք համարվում են API HAROVE SERVO CONTROLS  ընկերության RESOLVER R25 (չափս  2,5 դյույմ 1) մոդելի նմանօրինակը:

Տվյալ փոխակերպիչները նախատեսված են փոփոխական լարում ստանալու համար, կախված ռոտորի պտույտի անկյունից: Ըստ նշանակության պտտվող տրանֆորմատորները օգտագործվում են ավտոմատ կառավարման համակարգերում որպես չափման տարրեր (անկյունային ցուցիչներ): Հաշվիչ սարքերում պտտվող փոխակերպիչներն օգտագործում են

Եռանկյունների կառուցման, կոորդինատների փոխակերպման,վեկտորների գումարման և հանման հետ առնչվող  տարբեր մաթեմատիկական խնդիրներ լուծելու համար:

 

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

Հաճախականություն: 2500Հց

Մտնող լարումը:  7վոլտ

Մտնող հոսանքը: առավ. – 21մԱ

Մտնող հզորությունը: 0,08վմ

Իմպեդանս  ZRO:  150 + j280 Օմ
Իմպեդանս  ZRS:  140 + j225 Օմ
Իմպեդանս  ZRO: 200 + j365 Օմ
Իմպեդանս  ZSS: 180 + j290 Օմ

Փոխակերպման գործակիցը: 0,93 ± 5%

Դուրս եկող  լարումը:  3,5վոլտ ± 5%

Ռոտորի դիմադրությունը: 55 Օմ ± 15%

Ամրամասի դիմադրությունը: 270 Օմ ± 15%

Զգայունություն: 72մվ/գր

Ճշգրտություն(թերություն): առավ. – ± 20րոպե

Զրոյական լարումը: առավ. – 25մվ

Իներացիայի ժամանակը: – 45գ/սմ ²

Սռնակի պտտման առավելագույն արագությունը: – 5000 պտ/ր

Սռնակի չափսը: – 3/811

Պտտման  ուղղությունը: –  ռևերսային

Առանց ծանրաբեռնվածության օգտագործվող հոսանքը: առավ. 100մա

Սռնակի ճառագայթային ծանրաբեռնվածությունը: առավ. – 36 ֆունտ

Սռնակի առանցքի ծանրաբեռնվածությունը: առավ. – 40 ֆունտ

վիբրացիա (թրթռում) – 2000Հց-ից 20գ.

Հարվածները: մինչև 200գ, զարկերի տևողությունը: – 11մս

Աշխատանքային ջերմաստիճանը – 67 ºց –ից +120ºց

առավելագույն Քաշը:  – 750գր

Ծառայության ժամկետը: առավ. – 10տարի

Տեխնիկական ռեսուրս: ոչ պակաս – 10000ժ.