NMShF-0.4-10U U2 տեսակի յուղի ներմղման վեցանոց պոմպ

NMShF-0.4-10OU U2 տեսակի,  յուղի ներմղման վեցանոց պոմպը(ջեռուցման (հովացման) համակարգով) նախատեսված է գործարկման ժամանակ դիզելային շարժիչները յուղելու համար:

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները

Արդյունավետությունը,  ոչ պակաս. – 10լ/ր

Արտամղման Ճնշումը,   ոչ պակաս   – 9կգու/սմ2

Ներմղման Ճնշումը – 0,09 ÷ 0,18կգու/սմ2

Պտույտի նոմինալ հաճախականությունը –  2800պտ./ր

Յուղի կինեմատիկ մածուցիկությունը  100ºС-ում – 15,5 ÷ 16,5մմ2

Աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը – 50 ÷55ºС

Պոմպի ՕԳԳ-ն, ոչ պակաս – 0,4

Պոմպի քաշը, առավ. – 1,5կգ