Հաստատուն հոսանքի կոլլեկտորային շարժիչներ DKMN-112-500-U2

Կոլլեկտորային  հաստատուն հոսանքի Էլեկտրական շարժիչը նախատեսված է  յուղի ներմղման պոմպի տեղաշարժման համար:

 

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

Շարժիչի նոմինալ լարումը  – +24վոլտ

Նոմինալ օգտակար հզորությունը, վատ  – 500

Պտույտի նոմինալ հաճախականությունը,պտ./ր –  2800

Նոմինալ հոսանք, Ա: առավելագույնը – 40

Պտույտի նոմինալ պահը, Ն. Պ. – 1,71

Նոմինալ աշխատանքային գրաֆիկը –  S2 по ГОСТ 183

Սռնակի պտույտի ուղղությունը – աջ

Պտտման առանցքի դիրքը – աջ

Քաշը, կգ: առավ. -6,5

Քաշը պոմպի հետ միասին, կգ: առավ. – 8,0

Գաբարիտային չափսերը, մմ  – 112 x 134 x 186

Գաբարիտային չափսերը  պոմպի հետ միասին, մմ – 112 x 134 x 296