Ծառայություններ

Մենք իրականացնում ենք հետևյալ ծառայությունները

1. Մեխանիկական մասերի և հանգույցների պատրաստում ըստ պատվիրատույի ներկայացրած գծագրի կամ նմուշի, որը կարող է ներառել՝

  • Խառատային
  • Ֆրեզերային
  • Կոորդինատային
  • Հղկման
  • Փականագործական
  • Ջերմամշակման (թրծման)
  • Եռակցման,
  • Կտրման (հաստոցով և պլազմային կտրիչով)
  • Ձուլման (ալյումինիում և պլաստիկ նյութեր)
  • Դրոշմման

գործիքագործական աշխատանքներ

2. Մեխանիկական մասերի, հանգույցների, գործիքների, դրոշմների և կաղապարտների նախագծում, կոնստրակտրական փաստաթղթերի մշակում Autocad ծրագրով։
3. Մեխանիկական մասերի և հանգույցների նորոգում
4. Էլեկտրատեխնիկական սարքերի (տրանսֆորմատորներ, գեներատորներ, շարժիչներ, դրոսելներ և այլն) նորոգում
5. Մետաղական կոնստրուկցիաների (դարպասներ, ճաղավանդակներ, կայմեր և այլն) նախագծում և պատրաստում
6. Մետաղամշակման հաստոցների, այլ արդյունաբերական սարքավորումի նորոգում, որը կարող է ներառել դրանց մեխանիկական, էլեկտրական, էլեկտրոնային, հիդրավլիկական մասերը։