Արտադրություն

«Գորիս Գամմա» ԲԲԸ-ի արտադրական տարածքների ընդհանուր մակերեսը 5000 քմ-ից ավելի է:

 • Մեքենաշինկական արտադրամաս – համալրված է տարբեր տեսակի մեքենաներով եւ սարքավորումներով, ինչը թույլ է տալիս իրականացնել բարդ մեխանիկական մասերի և տեխնոլոգիական սարքավորումների արտադրություն:
 • Հատուկ սարքավորումների հավաքման արտադրամաս – համալրված է էլեկտրոնային սարքավորումների և էլեկտրական տեխնիկայի տեղադրման, կարգավորման եւ հավաքման համար նախատեսված գործիքներով և սարքավորումներով:
 • Էլեկտրաշարժիչների հավաքման արտադրամաս – համալրված է կոլեկտորային էլեկտրական շարժիչների եւ կենցաղային սարքերի արտադրության համար նախատեսված հաստոցներով, գործիքներով եւ սարքավորումներով:
 • Օպտիկական սկավառակների և կոդային դիմակների արտադրամաս – համալրված է օպտիկական սկավառակների, ապակե եւ քարե դետալների ճշգրիտ մշակման, վակոումային փոշոտման եւ ֆոտոլիտոգրաֆիայի մեթոդով ծածկելու համար նախատեսված հաստոցներով, գործիքներով եւ սարքավորումներով:
 • Գալվանածածկույթի և դետալների ու ապրանքների ներկման հաստատություն
 • Շինարարական աշխատանքների եւ եռակցման վերանորոգման հաստատություն

Արտադրամասում գործում են `

 • Կոնստրուկտրատեխնոլոգիական բաժին
 • Տեխնիկական հսկողության բաժին
 • Մեքենաշինության եւ ավտոմատացման բաժին
 • լաբորատոր թեստերի բաժինը

Կիրառվող տեխնոլոգիաները`

 • Էլեկտրոնիկա
 • Էլեկտրատեխնիկա
 • Մեքենաշինություն

Ատեստացիա`

Մեր ընկերությունը օժտված է միջազգային ճանաչված արտադրողների լաբորատոր սարքավորումների լիարժեք համակազմով:

Բոլոր գործիքները ստուգված և թույլատրված են որպես չափման եւ փորձարկման գործիքներ ստորև նշված աշխատանքների համար:

 • Մեխանիկական ազդեցությունները(թրթռումային դիմացկունություն, թրթռումային կայունություն, հարվածի դիմացկունությունը, հարվածի կայունությունը)
 • Կլիմայական ազդեցությունները( դիմացկունությունը խոնավության նկատմամբ, դիմացկունությունը բարձր և ցածր ջերմաստիճաններում)
 • Անվտանգության պահանջները
 • Մեխանիկական եւ էլեկտրական պարամետրերի չափում

ՌԴ Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտի 22-րդ ԱՏԳ-ն պարբերաբար հավաստում է փոխարկիչների արտադրության կարևորությունը` փորձարկելու համար Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության ընթացիկ նորմատիվ փաստաթղթերին համապատասխան, լավ որակի արտադրանքի կայուն թողունակության ունակությունն ու պատրաստակամությունը:

Որակի քաղաքականություն՝

որակի գլխավոր քաղաքականությունը հիմնված է ISO ստանդարտների վրա:

Հիմնական նպատակ – Ստեղծել սպառողի պահանջներին առավելագույնս բավարարող արտադրանք, որոնք կհամապատասխանեն բնապահպանության և անվտանգության չափանիշներին:

Առաջնային խնդիրներ`

 • Արտադրանքի համապատասխանեցում ազգային եւ միջազգային չափանիշներին.
 • Սերտիֆիկացված արտադրանքի տրամադրում
 • տրամադրվող ապրանքի որակի բարելավում

խնդիրներ լուծման հիմնական ուղիները`

 • ապրանքի մատակարարում մրցունակ գներով, ապահովելով մատակարարման ծավալը
 • առկա շուկաների ընդլայնում եւ նոր շուկաների նվաճում

խնդիրներ լուծման հիմնական սկբունքները՝

 • հաճախորդների պահանջների առաջնահերթություն
 • որակի հետ կապված խնդիրների կանխարգելում
 • աշխատակազմի և կառավարության պատասխանատվության զգացում